Organizacje

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM)

Wrocław,

ul. Racławicka 101, 53-149

tel.: +48 71 782 26 27
email: biuro@fem.org.pl
www: https://www.fem.org.pl

Fundacja znana jest z prowadzenia Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”, który jest największym i najstarszym programem wsparcia utalentowanych dzieci i młodzieży, obejmującym swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie. Oprócz niego FEM prowadzi szereg innych działań sprzyjających rozwojowi talentów młodych ludzi. Są to m.in. Program Stypendiów Pomostowych (edycje dolnośląskie), Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny oraz Dolnośląskie Centrum Wspierania Ucznia Uzdolnionego “Szlifiernia diamentów”.

Swoje cele Fundacja realizuje prowadząc społeczne szkoły dwujęzyczne i międzynarodowe: Dwujęzyczną Szkołę Podstawową ATUT, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu oraz placówkę oświatowo-wychowawczą Wroclaw International School czyli przedszkole i szkołę z wykładowym językiem angielskim dla cudzoziemców zamieszkujących Dolny Śląsk.

stopka strony