Organizacje

Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce

Warszawa, Polska

ul. Hoża 66/68 pok. 112, 00-682

tel.: +48 22 505 45 31
email: info@fundacja4h.org.pl
www: http://projektory.nazwa.pl/4h/

Fundacja 4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Program 4H powstał w USA na początku wieku. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head - głowa, Heart - serce, Hands - ręce i Health - zdrowie.

Fundacja współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, samorządami powiatowymi i gminnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi; przygotowuje programy edukacyjne, prowadzi szkolenia i seminaria, publikuje projekty, materiały szkoleniowe i promocyjne oraz organizuje wymianę międzynarodową.

Fundacja opracowuje i prowadzi ogólnopolskie programy edukacyjne z zakresu: przywództwa, małej przedsiębiorczości, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, pedagogiki zabawy, ochrony dziedzictwa kulturowego; zajmuje się także przydzielaniem grantów na projekty realizowane w poszczególnych województwach.