Organizacje

Fundacja Edukacyjna ODiTK

Gdańsk, Polska

ul. J. Heweliusza 11, 80-890

tel.: (58) 326-24-58
email: fundacjaedukacyjna@oditk.pl
www: http://fundacjaedukacyjna.oditk.pl

Fundacja Edukacyjna ODiTK powstała w 2004 roku. Skupia ludzi aktywnych, którzy zawodowo i prywatnie związani są z szeroko rozumianą „edukacją”. Jej głównym celem jest inspirowanie innych do życia z pasją. Fundacja poprzez swoją aktywność zachęca wszystkich do odkrywania własnych pasji, do rozwijania możliwości i potencjału, który wykorzystuje w swoich projektach. Fundacja wspiera rozwój osobisty i proces doskonalenia się, głównie w obszarze rozwoju prywatnego.