Organizacje

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Gdańsk, Polska

ul. Polanki 12, 80-308

tel.: 500 399 437
email: biuro@fundacjaecd.pl
www: https://fundacjaecd.pl/

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracowników firm, promuje zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowuje osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, organizuje praktyki i staże.

stopka strony