Organizacje

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Gdańsk,

ul. Polanki 12, 80-308

tel.: 501 939 692
email: biuro@fundacjaecd.pl
www: www.fundacjaecd.pl

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracowników firm, promuje zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowuje osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, organizuje praktyki i staże.