Organizacje

Fundacja edukacyjno - sportowa "reGeneracja"

Ciechanów, Polska

Krótka 11, 06-400

tel.:  780 073 252
email: biuro@regeneracja.org.pl
www: http://www.regeneracja.org.pl

Fundacja została powołana do tego, by umożliwić rozwój dzieci i młodzieży oraz pobudzić ich do aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej. Swoje cele realizuje poprzez  edukację pozaszkolną oraz uczestnictwo w  projektach  edukacyjnych i społecznych, finansowanych ze środków UE, w ramach aktywizacji zawodowej młodzieży. 

stopka strony