Organizacje

Fundacja EDUVIBES

Skierniewice, Polska

Adama Mickiewicza 28/30/52, 96-100

tel.: 609 222 025
email: CONTACT@EDUVIBES.EU

Fundacja działa na rzecz rozwoju nauki i edukacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, realizuje przedsięwzięcia przeciwko wykluczeniu społecznemu oraz wspiera szkoły i inne instytucje mające wkład w edukację młodego pokolenia.

stopka strony