Organizacje

Fundacja "Efekt Motyla"

Kielce, Polska

Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361


email: fundacjaefektmotyla@gmail.com
www: https://fundacjaefektmotyla.wordpress.com

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich odnaleźć się w nowoczesnym świecie oraz stwarza im szanse na lepszą przyszłość. Organizacja finansuje zajęcia dodatkowe z języków oraz funduje stypendia najzdolniejszym uczniom.