Organizacje

Fundacja "Efekt Motyla"

Kielce, Polska

Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361

tel.: 669 430 643
email: biuro@fundacjaefektmotyla.pl
www: http://fundacjaefektmotyla.pl/

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich odnaleźć się w nowoczesnym świecie oraz stwarza im szanse na lepszą przyszłość. Organizacja finansuje zajęcia dodatkowe z języków oraz funduje stypendia najzdolniejszym uczniom. 

stopka strony