Organizacje

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

Legnica, Polska

ul. Orła Białego 2, 59-220

tel.: (76) 862 94 30, (76) 723 81 01
email: woznicka@zielonaakcja.pl
www: http://www.zielonaakcja.pl/

Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczności lokalnych. W tym celu prowadzi wiele projektów i programów, publikuje materiały i broszury. Dla młodzieży szkolnej organizuje zajęcia terenowe na obszarze parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, dla nauczycieli - warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przyrody. Fundacja zajmuje się również projektowaniem i znakowaniem szlaków rowerowych i ścieżek edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska.