Organizacje

Fundacja "Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości"

Bierutów, Polska

Osiedle 23, 56-402

tel.: 575 150 446
email: kontakt@ekopotencjal.pl
www: https://ekopotencjal.pl

Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska za pomocą działalności edukacyjnej. Fundacja chce kształtować proekologiczne postawy dzieci i młodzieży. Organizacja wspiera działania społeczności lokalnych tworzących turystykę w oparciu o potencjał przyrodniczy i lokalne zasoby. Ekopotencjał realizuje wiele projektów, m.in. „Ekologia łączy pokolenia”, czy  ERASMUS + "GO BE ECO - Gamification of eco-friendly habits in adult education".

stopka strony