Organizacje

Fundacja Ekorozwoju

Wrocław, Polska

ul. św. Wincentego 25 A, C, 50-252

tel.: 71-343-60-35
email: biuro@eko.org.pl
www: http://fer.org.pl

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, naturalnych łąk i zrównoważonych form rolnictwa. Wspiera lokalne inicjatywy i pomaga w ekorozwoju obszarów cennych przyrodniczo, tworząc projekty infrastruktury dla turystyki rowerowej i przyrodniczej. Aktywnie pracuje także na rzecz rozwiązań służących poprawie jakości powietrza wspierając działania Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Działalność fundacji wspierają wolontariusza z zagranicy biorąc udział  w działaniach edukacyjnych, społecznych i kulturalnych organizowanych przez Fundację. Organizacja posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, który upoważnia ją do realizacji projektów wolontariatu europejskiego.


 

stopka strony