Organizacje

Fundacja "Energia dla Europy"

Warszawa, Polska

Flory 5/2, 00-586

tel.: 226 463 536
email: biuro@fundacjaede.pl
www: https://www.facebook.com/FundacjaEDE/?locale=pl_PL

Fundacja działa na rzecz rozwoju współpracy europejskiej i więzi transatlantyckich  oraz edukacji i wychowania młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, promowanie wiedzy o UE oraz prowadzenie badań. Fundacja zrealizowała wiele projektów skierowanych do młodych ludzi, w celu rozwijania ich kompetencji miękkich oraz przedsiębiorczości. Wśród nich można wymienić m.in.: „Eastern and Western European Identity” finansowany ze środków programu Erasmus+, którego celem była budowa poczucia identyfikacji młodzieży z Europy Wschodniej z wartościami zachodu Europy.

stopka strony