Organizacje

Fundacja Engram

Warszawa, Polska

ul. 1-ego Sierpnia 34/51, 02-134

tel.: 662 880 047
email: fundacjaengram@gmail.com
www: http://fundacjaengram.pl/

Fundacja udziela pomocy materialnej starszym osobom mieszkającym na wsi; chroni i konserwuje budynki i obiekty wiejskie np. studnie, kultywuje umiejętności rękodzieła wiejskiego; realizuje programy, organizuje warsztaty, kursy, zajęcia dydaktyczne z historii i tradycji regionu; organizuje koncerty, wystawy, konkursy, festiwale promujące twórczość ludową; promuje region przez publikacje informacji o historii Słowian, o ciekawych miejscach i warunkach na potrzeby turystyki międzynarodowej; organizuje podróże i warsztaty z udziałem mistrzów rękodzieła wiejskiego przy udziale młodzieży z trudnych środowisk.