Organizacje

Fundacja "Euro Event"

Łódź, Polska

Plac Wolności 12/201, 91-415

tel.: 790 205 209
email: biuro@fundacjaeuroevent.pl
www: https://www.facebook.com/fundacjaeuroevent/?locale=pl_PL

Fundacja wspiera i promuje rozwój karier u dzieci, młodzieży i dorosłych, ochronę zdrowia, promowanie postaw proekologicznych oraz kreuje nowatorskie metody nauki w erze digitalizacji. Organizacja zajmuje się również organizacją meetingów na temat problemów współczesnej Europy wymian międzynarodowych oraz wolontariatem europejskim, wpajając młodym ludziom wartości tolerancji, poszanowania praw i godności.

stopka strony