Organizacje

Fundacja "'Euro-Form"

Rzeszów, Polska

Kurpiowska 2/43, 36-620

tel.: 178561209
email: euroformpl@wp.pl

Fundacja skupia swoją działalność na realizacji celów edukacyjnych i szkoleniowych, określonych przez Komisje Europejską. są to m.in.: urzeczywistnianie uczenia się przez całe życie, mobilność europejska, promowanie równości, spójności i aktywności społecznej. Projekty europejskie, realizowane przez organizację są skierowane głównie do młodzieży, bezrobotnych, osób w wieku 50+, kobiet, osób słabo wykształconych, imigrantów i mniejszości ( Azjaci i Ukraińcy). 

stopka strony