Organizacje

Fundacja Eurointegracja

Kraków, Polska

ANDRZEJA POTEBNI, nr 10/37, 30-537

tel.: +48 501 411 416
email: eurokariera@gmail.com
www: http://eurointegracja.eu

Fundacja wspiera działalności edukacyjne, kulturalne, społeczne, rozwój kontaktów międzykulturowych, promuje demokracje, poszanowanie odmienności i tolerancję. Pomaga w adaptacji cudzoziemców w życiu i rozwoju w Polsce i krajach europejskich. Organizuje wyjazdy i obozy integracyjno-rozwojowe dla dzieci z ubogich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem.

stopka strony