Organizacje

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

Orzesze, Polska

Sobieskiego 15, 43-180

tel.: 693 546 525
email: info@feio.pl
www: https://www.facebook.com/FundacjaEIO?locale=pl_PL

Fundacja działa od 2011r., kiedy to zajmowała się organizacją zbiórek charytatywnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie współpracuje z miastem Chorzów w tworzeniu polityki młodzieżowej i senioralnej oraz realizuje międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+, które mają na celu umożliwiać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, wyrównywać ich szanse edukacyjne oraz aktywizować na rynku pracy.  Projekty realizowane przez fundację, to m.in.:
- projekt BRIDGE z 2018r. - wsparcie przedsiębiorczości młodych ludzi w Europie i Azji;
-  projekt CROSS - „Współpraca zamiast rywalizacji-siła partnerstw międzysektorowych” -  wsparcie organizacji młodzieżowych i utworzenie platformy współpracy międzysektorowej.

stopka strony