Organizacje

Fundacja "Explicatio"

Dąbrowa Górnicza, Polska

Kopernika 46/42, 41-300

tel.: 512 176 599
email: explicatio@o2.pl

Fundacja ma na celu uświadamiać młodych ludzi jak działa prawo krajowe i międzynarodowe, jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie z emocjami i kształtować kompetencje miękkie. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez udział w wymianach międzynarodowych, przeprowadzanie akcji charytatywnych oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych. 

stopka strony