Organizacje

Fundacja Fabryka UTU

Toruń, Polska

ul. Rybaki 30a/7, 87-100


email: utu.fundacja@gmail.com
www: https://fabrykautu.wordpress.com/

Celem Fundacji jest aktywizacja społeczności poprzez inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, artystycznych, społecznych i obywatelskich. Fundacja aktywnie działa w obszarze antropologii wizualnej i dźwiękowej, w obszarze kultury - projektując i realizując przedsięwzięcia natury artystycznej, edukacyjnej ze szczególnym naciskiem na partycypację, rewitalizację społeczną, kulturalną, przeciwdziałanie dyskryminacji. Działa także na rzecz grup defaworyzowanych, wspiera nieformalną edukację oraz zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, integracji, a także ekonomii społecznej. Promuje i wspiera ciekawe, niekomercyjne inicjatywy i projekty w kraju i poza jego granicami.