Organizacje

Fundacja Finestra

Kraków, Polska

ul. Miodowa 26, 31-055

tel.: 513 192 232, 12 296 65 74

Działania Fundacji są skierowane do dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej. Mają charakter wychowawczy, socjoterapeutyczny, resocjalizacyjny i edukacyjny. Fundacja Finestra wspiera lokalne inicjatywy, integrację europejską i promuje wolontariat. Prowadzi świetlicę środowiskową, organizuje warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży i bierze udział w międzynarodowych projektach.