Organizacje

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami

Warszawa, Polska

ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325

tel.: (22) 551 50 10; (22) 551 50 20
email: forum@dialog.org.pl
www: http://www.dialog.org.pl

    Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele poprzez seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany, skierowane do młodzieży i środowisk opiniotwórczych.

stopka strony