Organizacje

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

Słubice, Polska

Grzybów 1/2, 09-533

tel.: 24 268 37 74
email: fundusz@mlodzirazem.pl
www: http://www.mlodzirazem.pl/

Fundusz ma na celu stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie płockim i gminach ościennych. Działania Funduszu polegają na wyłanianiu i kształceniu liderów młodzieżowych. Fundusz prowadzi programy stypendialne oraz konkursy i warsztaty dla młodzieży szkolnej.

stopka strony