Organizacje

Fundacja Fundusz Współpracy

Warszawa, Polska

ul. Górnośląska 4a, 00-444

tel.: 22 450 98 10
email: cofund@cofund.org.pl
www: http://www.cofund.org.pl/

Fundacja Fundusz Współpracy jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Obecnie zatrudnia blisko 90 osób, które prowadzą projekty w następujących obszarach:
wsparcie sektora publicznego, społeczeństwo obywatelskie, innowacje społeczne, równość szans, uczenie przez całe życie, fundusze partnerskie, współpraca międzynarodowa, audyt, kontrola, finanse, CSR, przedsiębiorczość.