Organizacje

Fundacja "Galileo"

Katowice, Polska

Żelazna 17c/009, 40-851

tel.: 731 664 323
email: maciej.pawlowski.production@wp.pl

Fundacja „Galileo” zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych oraz  aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i  niepełnosprawnych. Organizacja promuje również wzrost świadomości społecznej w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego oraz zachowań proekologicznych.

stopka strony