Organizacje

Fundacja "GAMA"

Dąbrowa Białostocka, Polska

Gen. Nikodema Sulika 1, 16-200

tel.: 510 568 007
email: fundacjagama@gmail.com
www: http://www.fundacjagama.pl

Fundacja działa na rzecz wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją misję konsekwentnie realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach organizowanych w ramach programu Erasmus+ (m.in. projekt "Współpraca międzynarodowa gwarancją rozwoju produktu lokalnego") oraz „Theater in the fight against virtual threats”.

stopka strony