Organizacje

Fundacja GeDaT

Łódź, Polska

Bolesława Limanowskiego 26/3u, 91-340

tel.: 888 850 930
email: grzegorz@gedat.pl

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,  popularyzacją kultury i nauki oraz działalnością na rzecz integracji i współpracy europejskiej. Organizacja prowadzi warsztaty z robotyki i tworzenia stron internetowych dla młodzieży i osób po 40 roku życia, którzy nie mają dostępu do technologii.