Organizacje

Fundacja GeDaT

Łódź, Polska

Piotrkowska 82/31u, 91-056

tel.: 888 850 930
email: fundacja@gedat.pl
www: https://www.facebook.com/fundacja.GeDaT/

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,  popularyzacją kultury i nauki oraz działalnością na rzecz integracji i współpracy europejskiej. Organizacja prowadzi warsztaty z robotyki i tworzenia stron internetowych dla młodzieży i osób po 40 roku życia, którzy nie mają dostępu do technologii.

stopka strony