Organizacje

Fundacja General Electronic

Warszawa, Polska

Ul. Inflancka 4C, 00-189

tel.: +48 22 520 53 53
email: reception.WarsawHQ@ge.com
www: https://www.ge.com/pl/pol/o-nas/zaanga%C5%BCowanie-spo%C5%82eczne

Fundacja General ELectronic jest organizacją charytatywną firmy General Electric. Podejmuje inicjatywy służące poprawie możliwości edukacyjnych. Realizuje programy mające na celu poprawę osiągnięć studentów i wzmacnianie rozwoju zawodowego nauczycieli, a także wsparcie dla szkół, uniwersytetów i społeczności w dziedzinie edukacji obywateli.

stopka strony