Organizacje

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Toruń,

ul. Warszawska 4/7, 87-100

tel.: 056 658 59 09
email: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl
www: http://fundacja-proeuropa.org.pl

Fundacja ma na celu szeroko pojętą aktywizację gospodarczą, zawodową i społeczno-kulturalną mieszkańców miast i obszarów wiejskich kraju. Organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje edukacyjne.

Pro Europa realizuje projekty krajowe, wymiany międzynarodowe finansowane ze środków UE i z funduszy rządowych. Wzięła udział  w takich projektach jak "Aktywność szansą na lepsze jutro", "Klub integracji Społecznej", czy "Aktywność kluczem do sukcesu", realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

stopka strony