Organizacje

Fundacja "Graceland"

Katowice, Polska

Słowackiego 51/7, 40-093

tel.: 603 054 275
email: info@forummigracyjne.org
www: http://www.graceland.org.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju i wyrównywania szans dzieci i młodzieży, tworzenia młodym przestrzeni bez barier i podziałów społecznych. Organizacja wspiera ideę uczenia się przez całe życie oraz integracji międzykulturowej. Realizuje wiele projektów, z których najważniejsze to m.in. „Akcja Integracja XYZ” oraz projekt partnerstwa strategicznego w ramach programu Erasmus+: "What Design Thinking can do for the integration of migrants and refugees" . Fundacja prowadzi również fundusz stypendialny dla imigrantów.

stopka strony