Organizacje

Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA

Bydgoszcz, Polska

ul. Toruńska 298a, 85-880

tel.: 602-234-195
email: fundacja@fundacjapin.pl
www: http://www.fundacjapin.pl/

Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu i wsparcia osób związanych z Fundacją, wsparcia i pomocy  jej założycieli, podopiecznych, stypendystów i zwolenników a także, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania fundacji,  na pracy zatrudnionych pracowników i doradców, w tym także, jeśli wymagana jest inna pomoc i wsparcie  – odpowiednich firm, instytucji, organów.


stopka strony