Organizacje

Fundacja "Harmonia Kultury"

Stara Kamienica, Polska

Kopaniec 69a, 58-512

tel.: 509 803 046
email: dolina.harmonii@gmail.com
www: http://dolinaharmonii.pl/

Misją fundacji jest tworzenie i propagowanie dobrych praktyk ekologicznego stylu życia. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu przez fundację warsztatów edukacyjnych dla ludzi młodych, projektów ekologicznych, promowaniu odpowiedzialnego konsumpcjonizmu i przyjmowaniu wolontariuszy. Organizacja jest także odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce modelowej ekowioski.

stopka strony