Organizacje

Fundacja Holistycznego i Zrównoważonego Rozwoju "Windmill Tree"

Mirsk, Polska

Mlądz 59, 59-630

tel.: 796 369 201
email: projects.windmill.tree@gmail.com
www: https://www.facebook.com/FundacjaWindmillTree/

Fundacja zajmuje się promowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjności i integracji europejskiej. Aktywizuje młodych ludzi i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie fundacji organizują wymiany młodzieżowe i inne międzynarodowe projekty.

stopka strony