Organizacje

Fundacja ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Stryszów, Polska

Stryszów 156, 34-146

tel.: 33 879 71 14
email: biuro@icppc.pl
www: http://www.icppc.pl

    Misja:
- Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata.
- Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa.
- Popieranie badań naukowych.
- Ochrona bioróżnorodności.
- Promocja ekotechnologii.
- Rozwój ekorolnictwa i ekoprzetwórstwa.

stopka strony