Organizacje

Fundacja Identitas

Warszawa, Polska

ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63), 00-116

tel.: 695-755-174
www: http://identitas.pl/

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury w jej rozmaitych przejawach.

Fundacja przyznaje nagrodę Identitas dla najlepszej książki poprzedniego roku.

Zadaniem Fundacji jest również wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych.

stopka strony