Organizacje

Fundacja Ignatianum

Kraków, Polska

Kopernika 26, 31-501

tel.: 123999669; 603177084
email: fundacjaignatianum@ignatianum.edu.pl
www: https://fundacjaignatianum.pl/

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz działalności na rzecz rozwoju i  demokracji w Polsce, zmian kulturowych, moralności społeczeństw i integracji narodów. Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych, osób szczególnie uzdolnionych oraz przygotowuje młodzież akademicką do podjęcia pracy po studiach. 

Cele te są realizowane poprzez wspieranie projektów studentów zrzeszonych w organizacjach studenckich Akademii Ignatianum, organizowanie wystaw z pracami studentów, konsultacji z doradcami zawodowymi oraz warsztatów z przedsiębiorczości. 

stopka strony