Organizacje

Fundacja im. Lesława A. Pagi

Warszawa, Polska

Drawska 7, 02-202

tel.: +48 786 175 604
email: sekretariat@paga.org.pl
www: https://paga.org.pl/

Fundacja im. Lesława A. Pagi powstała w 2003 roku jako upamiętnienie dzieła życia jej Patrona – Lesława A. Pagi. Została powołana przez jego małżonkę i córkę z misją łączenia świata edukacji i biznesu. Od 16 lat zespół Fundacji prowadzi programy rozwojowo-mentoringowow-edukacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, a także uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem Fundacji jest działalność wspierająca rozwój gospodarczy i innowacyjność, promowanie przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w biznesie, wspieranie rozwoju osobistego i czynny udział w szerzeniu różnorodności oraz odpowiedzialności społecznej, a także działania związane z wyrównywaniem szans.

Działania Fundacji:

  • organizowanie i realizacja programów edukacyjno-rozwojowo-mentoringowych w obszarach: finansowym, energetyki, ochrony zdrowia, innowacji, rozwoju osobistego i zawodowego, wspierania przedsiębiorczości, propagowania różnorodności, wyrównywania szans,
  • przyznawanie stypendiów,
  • przygotowanie i wydawanie raportów tematycznych w obszarach działania Fundacji,
  • organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, odczytów i wykładów,
  • wspieranie i promowanie wśród polskich przedsiębiorców kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartych na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i profesjonalnych,
  • przyznawanie nagród honorowych i materialnych,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

stopka strony