Organizacje

Fundacja im. Lesława A. Pagi

Warszawa, Polska

Drawska 7, 02-202

tel.: +48 786 175 604
email: sekretariat@paga.org.pl
www: https://paga.org.pl/

Celem Fundacji jest działalność wspierająca rozwój gospodarczy i innowacyjność, promowanie przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w biznesie, wspieranie rozwoju osobistego i czynny udział w szerzeniu różnorodności oraz odpowiedzialności społecznej, a także działania związane z wyrównywaniem szans.

Działania Fundacji to m.in. organizowanie i realizacja programów edukacyjno-rozwojowo-mentoringowych w obszarach: finansowym, energetyki, ochrony zdrowia, innowacji, rozwoju osobistego i zawodowego, wspierania przedsiębiorczości, propagowania różnorodności, wyrównywania szans oraz przyznawanie stypendiów, przygotowanie i wydawanie raportów tematycznych w obszarach działania Fundacji i organizowanie konferencji, warsztatów, sympozjów, odczytów, wykładów.


stopka strony