Organizacje

Fundacja im. Zofii Zamenhof

Warszawa, Polska

ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052

tel.: 604 997 656
email: adrian.maciewicz@zofiazamenhof.pl
www: https://zofiazamenhof.pl/

Fundacja promuje idee wolności, demokracji, różnorodności kulturowej oraz tolerancji poprzez szerzenie edukacji w kraju i na świecie. Swoje cele realizuje dzięki organizowaniu projektów o międzynarodowym zasięgu, m.in. "Rozwój umiejętności dotyczących edukacji cyfrowej w zakresie przedsiębiorczości-KA1 Edukacja Dorosłych", czy "ANTI-PATOSTREAM" przeciwko niebezpiecznym działaniom w Internecie.

stopka strony