Organizacje

Fundacja "Imago"

Wrocław, Polska

Hallera 123, 53-201

tel.: 519 055 411, 513 362 807
email: lukasz.reszka@fundacjaimago.pl
www: https://fundacjaimago.pl

Fundacja działa na rzecz aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnej młodzieży. Realizuje projekty wsparcia dla osób 50+, aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oraz pomaga znaleźć pracę młodym pozostającym bez zatrudnienia, organizując zagraniczne staże zawodowe. 

stopka strony