Organizacje

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Warszawa, Polska

ul. Solec 81b lok. 73a,, 00-382

tel.: 578-555-245
email: kontakt@fim.edu.pl
www: https://fim.edu.pl/

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć.

stopka strony