Organizacje

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Warszawa, Polska

ul. Solec 81B/73A, 00-382

tel.: 884626537
email: kontakt@fim.edu.pl
www: https://fim.edu.pl/

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Główne cele Fundacji to działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Fundację należą Akademia Liderów Rzeczypospolitej, Klub Lidera Rzeczypospolitej oraz Magazyn Akademicki "Koncept". Fundacja odpowiada też za projekt badawczy “Start na rynku pracy”, zarządza portalem istotnie.pl, organizuje podcasty pod szyldem #ToSięNadaje. 

Misją Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych jest podejmowanie inicjatyw, które mają na celu dotarcie do szerokiego grona młodzieży szkolnej i akademickiej poprzez integrowanie i angażowanie jej w swoje działania, ale również działania organizowane przez inne organizacje, m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom i Polakom mieszkającym na wschodzie.

 

stopka strony