Organizacje

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Warszawa, Polska

ul. Solec 81B/73A, 00-382

tel.: 578-555-245
email: kontakt@fim.edu.pl
www: https://fim.edu.pl/

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Główne cele Fundacji to działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych.

Misją Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych jest podejmowanie inicjatyw, które mają na celu dotarcie do szerokiego grona młodzieży szkolnej i akademickiej poprzez integrowanie i angażowanie jej w swoje działania, ale również działania organizowane przez inne organizacje, m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom i Polakom mieszkającym na wschodzie.

stopka strony