Organizacje

Fundacja Inicjatyw Twórczych

Skrzyszów, Polska

Łękawica 246, 33-156

tel.: 517 204 334, 511 380 053

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturowej w zakresie:

- integrowania narodów europy,

- wpierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

- upowszechniania idei samorządności,

- wspierania rozwoju kultury i sztuki,

- przeciwdziałania dyskryminacji,

- zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 
 

Projekty z udziałem fundacji, to m.in.:

- "Młodzież w Działaniu"

-"Internetowa Młodzieżowa Telewizja" ( od 2013)

Fundacja jest akredytowana do realizacji projektów wolontariatu w ramach programów EKS i Erasmus+.

stopka strony