Organizacje

Fundacja "Innowacja i Wiedza"

Warszawa, Polska

al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797

tel.: 22 225 25 48
email: fiiw@fiiw.p
www: https://fiiw.pl/

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez upowszechnianie  nowych technologii i innowacji w edukacji i promowaniu przedsiębiorczości. Wartości, którymi kieruje się fundacja to: partnerstwo, poszanowanie godności, zaangażowanie, innowacyjność, bezinteresowność. Organizacja realizuje Program Edukacji Finansowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz program szkoleniowy „Grupa Inicjatywna Mentor Biznesu”. Jest także uczestnikiem projektów mobilności w ramach programu Erasmus+.

stopka strony