Organizacje

Fundacja Innowacyjnej Edukacji

Bielsko- Biała, Polska

Spółdzielców 39 lok.100, 43-300

tel.: 512 567 801
email: fundacjainnowacyjnejedukacji@gmail.com
www: https://www.fundacjainnowacyjnejedukacji.eu/

Fundacja wspiera działania młodzieży z obszarów słabo rozwiniętych i dotkniętych bezrobociem w Bielsku-Białej. Zajmuje się streetworkingiem, tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem inicjatyw młodzieżowych.  Fundacja prowadzi kampanie społeczne, warsztaty wdrożeniowe i zajęcia dla młodzieży, a także realizuje międzynarodowe projekty  w ramach Erasmus+ z udziałem imigrantów i uchodźców, by zwrócić uwagę na problem dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

stopka strony