Organizacje

Fundacja „Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego”

Lublin, Polska

ul. Probostwo 34, 20-089

tel.: +48 570 900 881
email: biuro@iairs.pl
www: www.iairs.pl

Lubelska organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby związane z działalnością w III sektorze, edukacją pozaformalną oraz działaniami patriotycznymi, kulturalnymi, outdorowymi i ekologicznymi. Fundacja prowadzi usługi marketingowe dla innych organizacji pozarządowych. Wspiera młodych i dorosłych w rozwoju osobowym i społecznym. Poprzez wykorzystywanie w pracy metod pedagogiki zabawy i edukacji pozaformalnej kształtuje i umacnia postawy prospołeczne, patriotyczne, aktywizujące do podejmowania inicjatyw zarówno w środowisku lokalnym jak i międzynarodowym.

stopka strony