Organizacje

Fundacja Instytut Innowacji

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697

tel.: 791 859 856
email: ii@ii.org.pl
www: https://ii.org.pl/

Instytut działa na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji seniorów. Pomaga migrantom i bezrobotnym. Wspiera biznes i koordynuje wolontariat międzynarodowy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizuje szkolenia dla pracowników młodzieżowych, mające na celu poprawę jakości pracy z młodzieżą (youth work) w ramach programu Erasmus+.

stopka strony