Organizacje

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej

Łódź, Polska

ul. Gdańska 54 lok. 116, 90-001

tel.: 790 205 209
email: biuro@fundacjairis.com
www: http://fundacjairis.com

Fundacja Instytut Re-integracji społecznej jako cel główny w swoich działaniach stawia sobie edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych, także w zakresie edukacji pozaformalnej. 
Fundacja nawiązała współpracę z kilkoma świetlicami środowiskowymi i fundacjami czy stowarzyszeniami. Zespół fundacyjny stara się pomagać rodzinom z nizin społecznych, zagrożonym wykluczeniem, niepełnosprawnym czy wyizolowanym społecznie. 

Organizacja wyróżnia dwie podstawowe sekcje: Wymiany Młodzieżowe oraz Wolontariaty. Na bazie kilkuletniej współpracy w ramach innej fundacji, Instytut posiada sieć rozbudowanych kontaktów w partnerami międzynarodowymi w Europie oraz wspiera grupy fokusowe czy koła zainteresowań oraz fora i blogi założone przez młodzież, która pragnie pogłębiać swoje pasje bądź głosić publicznie swoje przekonania.

stopka strony