Organizacje

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kraków, Polska

ul. Świętokrzyska 14, 30-015

tel.: 12 444 73 49
email: biuro@firr.org.pl
www: https://firr.org.pl/

FIRR organizuje wsparcie – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących – w postaci kursów, szkoleń, porad prawnych i spotkań indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym. W ramach realizowanych projektów osoby z niepełnosprawnością uczestniczą w płatnych stażach lub otrzymują dotację na założenie własnej firmy.

FIRR zajmuje się również promowaniem idei dostępności stron internetowych i dokumentów elektronicznych dla osób z niepełnosprawnościami, działając w założonym przez siebie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

stopka strony