Organizacje

Fundacja IPS

Wrocław, Polska

Puszczykowska 11/2, 50-559

tel.: 665 295 429
email: adriana.bek@fundacja-ips.pl

Fundacja zajmuje się wspieraniem edukacji i wychowywania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ze względu na warunki mieszkalne i ekonomiczne.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację akcji społecznych promujących zdrowy styl życia, pomoc finansową i rzeczową dla szkół i ośrodków pracujących z młodzieżą, prowadzenie akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy na cele statutowe fundacji oraz organizacje szkoleń z doskonalenia kompetencji miękkich dla młodzieży. 

stopka strony