Organizacje

Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego ,,Jeden Uniwersytet"

Poznań, Polska

Ratajczaka 44, 61-728

tel.: 697 007 057
email: biuro@1uniwersytet.pl
www: http://1uniwersytet.pl

Fundacja „Jeden Uniwersytet” ma na celu stworzyć płaszczyznę współpracy między uczelniami wyższymi miasta Poznania w zakresie kultury studenckiej i akademickiej, animacji oraz integracji. Organizacja prowadzi szkolenia z Digital Skills, Cyberbezpieczeństwa, Negocjacji i wielu innych specjalności, realizuje projekty społeczne (Wielka Studencka Diagnoza Społeczna), organizuje wolontariat akademicki oraz prowadzi Akademię Liderów, w której rozwijać mogą się szczególnie uzdolnione osoby. 

stopka strony