Organizacje

Fundacja JMP - inspiracje w edukacji

Kraków, Polska

ul. Prof. W. M. Bartla 19E/25, 30-389

tel.: 660416242
email: biuro@fundacjajmp.pl
www: www.fundacjajmp.pl

Misją „Fundacji JMP – inspiracje w edukacji” jest hasło „Uczyć jak się uczyć”. 

Głównym obszarem działalności Fundacji jest kształtowanie kluczowych kompetencji za pomocą unikatowych metod oraz narzędzi nauczania i uczenia się (m.in. światowego eksperta prof. Tony Buzana) z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, technologii, aplikacji i przestrzeni edukacyjnej.

Obszary dodatkowe: 

1. Wspieranie ON, przygotowywanie materiałów edukacyjnych; książek, audiobooków, organizacja kampanii społecznych, integracja międzypokoleniowa, wspieranie osób długotrwale bezrobotnych.

2. Prowadzenie sklepu charytatywnego MUMCIUCH. 

3. Prowadzenie Klubu Malucha Mama&Papa dla dzieci do lat 3. 

Wszędzie tu wykorzystujemy naszą wiedzę i badania prowadzone nad znaczeniem przestrzeni edukacyjnej.

Działalność "Fundacji JMP - inspiracje w edukacji" datuje się od 2015 r., a od XI 2018 r. Fundacja stała się przedsiębiorstwem ekonomii społecznej. Naszymi celami w tym zakresie są m.in.:

  • integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  • tworzenie dla wyżej wymienionych miejsc pracy,
  • rozwój lokalny.

Co charakterystyczne, jest to działalność niepolegająca na maksymalizacji zysku, ponieważ zyski z niej przeznaczamy na cele społeczne, w całości reinwestujemy w realizację zadań statutowych Fundacji.

Więcej informacji na www.fundacjajmp.pl 

stopka strony