Organizacje

Fundacja "Karuzela"

Warszawa, Polska

L. Kondratowicza 4/34, 03-242

tel.: 512 344 229
email: karuzela.emilia@gmail.com

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży oraz równości praw kobiet. W tych celach prowadzi działalność edukacyjną , kursy i szkolenia dla dzieci i młodzieży, funduje stypendia dla młodych oraz organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jest także odpowiedzialna za organizację wolontariatu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

stopka strony